logo
navbar Bøger på vej Vore bøger Nyheder Presseservice Artikler Om forlaget Køb af bøger Tilbud


Artikler, der supplerer vores bøger:

Afghanistan
Læs om stammeområderne i Pakistan og deres betydning for krigen i Afghanistan..


 

– NYHEDER –

Islamofili

Syn

af Douglas Murray

I ”Islamofili” giver Douglas Murray en række eksempler på vestlige eliters ofte meget ukritiske holdning til islam, der ikke sjældent betegnes som ”fredens religion” trods utvetydige tegn på det modsatte.

Dannelse

Syn

af Manfred Fuhrmann

I “Dannelse – Europas kulturelle identitet“ fremlægges tusind års europæisk dannelseshistorie, begyndende med kloster- og domskoler, senere tilkomsten af universiteter og til sidst gymnasier. Det er også historien om, hvorledes den altdominerende kristne kanon efterhånden blev fortrængt af den humanistiske.

Muhammed

Syn

af Hamed Abdel-Samad

Forfatteren foretager et opgør med den islamiske forståelse af, at Muhammed er Guds udvalgte og det perfekte menneske, hvis anvisninger og adfærd skal efterleves af de rettroende.

Syn

Syn

af Martin Paludan-Müller

Essays, rejsedagbøger og billeder sammenvæver undren og undersøgelse; undervejs gennemlyses danskhed og jantelov, japansk kultur og væremåde, frygten for at være umoderne og hensynet til hensynsløse ideologier.